Infinity Expo

I Infinity Expo går det till exempel att besöka bilpaviljonger, hotell och reseorter, museum,
bostäder, hus; inomhus som utomhus. Tekniken möjliggör visualisering för
slutanvändare i en rad branscher/industrier.

Construction Industry, Virtual Showroom for Industry and Capital Products (Factories,
maskiner, hus, lägenheter, bilar, båtar, kök)
Training for physical products, where real salesmen and supervisors meet together
with customers and those who are to undergo training.

VR (Virtual Reality) lösningar har kort tid blivit mycket efterfrågat. Flera större
företag har bland annat i samband pandemin fått upp ögonen för hur VR
teknik kan lösa flera olika typer av problem.
Marknaden uppskattas växa till ca 435 miljarder dollar 2030.

Swedish