Infinity Expo

I Infinity Expo går det till exempel att besöka bilpaviljonger, hotell och reseorter, museum,
bostäder, hus; inomhus som utomhus. Tekniken möjliggör visualisering för
slutanvändare i en rad branscher/industrier.

Byggbransch, Virtuella Showroom för Industri och kapitalprodukter (fabriker,
maskiner, hus, lägenheter, bilar, båtar, kök)
Träning för fysiska produkter, där verkliga säljare och handledare möts tillsammans
med kunder och de som ska genomgå utbildning.

VR (Virtual Reality) lösningar har kort tid blivit mycket efterfrågat. Flera större
företag har bland annat i samband pandemin fått upp ögonen för hur VR
teknik kan lösa flera olika typer av problem.
Marknaden uppskattas växa till ca 435 miljarder dollar 2030.

English